Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu technických cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Rozumiem

Projekty

Stretnutie kamenného divadla s alternatívnym divadlom

Cieľom projektu je zabezpečiť systematickú udržateľnosť cezhraničných spoločných kultúrnych aktivít, vytvárať podmienky pre profesionálnu činnosť a čo najširší prístup k divadelnému umeniu pre všetkých občanov oboch krajín. Partnermi zapojenými do projektu sú Občianske združenie Artis Jókai v Komárome (ako vedúci partner), ktoré je odhodlaným podporovateľom Jókaiho divadla v Komárome a ktorého cieľom je podporovať všetky koprodukcie v oblasti divadelných aktivít.
Cieľom cezhraničnej koprodukcie so Szkéné divadlom v Budapešti (ako cezhraničným partnerom) je „Don Juan - alebo trápenie otcov" vytvorením divadelného predstavenia.

Don Juan - alebo trápenie otcov

Dokumentácia projektu SKHU-WETA-2101-4.1-016